BỘ KHỬ MÙI AMF SMC


0 VNĐ

AMF

BỘ KHỬ MÙI SMC

Chi tiết dòng sản phẩm BỘ KHỬ MÙI SMC dùng lọc khử mùi

- Độ lọc thông thường: 0.01mpa
- Hiệu suất lọc 99.9%
- Mật độ sương dầu ngõ ra: tối đa 0.004mg/m³(ANR) [0.0032ppm]

MODEL BỘ KHỬ MÙI SMC

AMF150C
AMF250C
AMF350C
AMF450C
AMF550C
AMF550
AMF850
AMF801
AMF901
AMF800
AMF900
AMF1000

Bình luận