BỘ TÁCH SƯƠNG AMC SMC


0 VNĐ

AMC

BỘ TÁCH SƯƠNG SMC

Chi tiết dòng sản phẩm BỘ TÁCH SƯƠNG SMC dùng lọc hạt bụi và tách sương dầu

- Độ lọc thông thường: 0.3Mpa
- Hiệu suất lọc: 99.9%
- Mật độ sương dầu ở ngõ ra:
- Tối đa 1.0mg/m³ (ANR) [0.8ppm]

MODEL BỘ TÁCH SƯƠNG SMC

AMC 150C
AMC 250C
AMC 350C
AMC 450C
AMC 550C
AMC 650C
AMC 850C
AFM20-A
AFM30-A
AFM40-A
AFM40-06-A

Bình luận