KHỚP NỐI CHÈN ỐNG KF SMC


0 VNĐ

KF

THÔNG TIN SẢN PHẨM

KHỚP NỐI CHÈN DÒNG KF SMC

Chi tiêt sản phẩm KHỚP NỐI CHÈN DÒNG KF KHÍ NÉN SMC

- Vật liệu vách nối: nhựa và đồng
- Lưu chất dùng bằng khí, nước hơi nước
- Nhiệt độ môi trường và lưu chất với nước là -5 đến 60°C và đồng là -5 -đến 150°C (không đóng băng)
- Áp suất vận hành -101.3kPa đến 1MPa
- Áp suất phá hủy 7.0 MPa (ở 60°C)

MODEL KHỚP NỐI CHÈN DÒNG KF SMC

KFH04
KFH06
KFH08
KFH10
KFH12
KFL04
KFL06
KFL08
KFL10
KFL12
KFT04
KFT06
KFT08
KFT10
KFT12
KFF04
KFF06
KFF08
KFF10
KFF12
KFE04
KFE06
KFE08
KFE10
KFE12
KFY04
KFY06
KFY08
KFY10
KFY12
KFV04
KFV06
KFV08
KFV10
KFV12
KFW04
KFW06
KFW08
KFW10
KFW12

Bình luận