KHỚP NỐI KHÍ KIM LOẠI KQB2 SMC


0 VNĐ

KQ2B

KHỚP NỐI KHÍ KIM LOẠI SMC

Chi tiết dòng sản phẩm KHỚP NỐI KHÍ KIM LOẠI SMC

- Lưu chất gồm khí nén, nước
- Áp suất vận hành từ -100kPa đến 1MPa
- Áp suất phá huy3.0 MPa
- Nhiệt độ lưu chất và môi trường từ -5 đến 150°C(không đóng băng)
- Không cần sự bôi trơn

MODEL KHỚP NỐI KHÍ KIM LOẠI SMC

KQB2H
KQB2S
KQB2E
KQB2U
KQB2T
KQB2W
KQB2L
KQB2F
KQB2R
KQB2P

Bình luận