BỘ GIẢM ÂM AN SMC


0 VNĐ

silencer

BỘ GIẢM ÂM SMC

Chi tiết sản phẩm BỘ GIẢM ÂM SMC

- Năng lượng hấp thu tối đa, khối lượng tương ứng tối đa khí tác động vào đối tượng và tần suất hoạt động tối đa được đo tại nhiệt độ phòng là từ 20 đến 25 °C
- Tần suất hoạt động tối đa biểu thị cho giá trị nặng lượng hấp thu tối đa mỗi vòng.
- Tần suất hoạt động tối đa có thể làm tăng tỷ lệ hấp thu năng lượng

MODEL BỘ GIẢM ÂM SMC

RB0604
RB0805
RBC0805
RB0806
RBC0806
RB1006
RBC1006
RB1007
RBC1007
RB1411
RBC1411
RB1412
RBC1412
RB2015
RBC1015
RB2725
RBC2725

Bình luận
Sản phẩm liên quan